3 Kreslíme
(3 Kreslíme)

Učivo a dovednosti:
Orientovat se v aplikaci Malování. Samostatně objevovat, co jednotlivé kreslící nástroje dělají. Umět použít kreslící nástroje Tužka, Štětec, Sprej. Pochopit použití nástrojů pro vyplnění plochy barvou a načtení barvy obrázku. Uvědomit si, že útvar musí být úplně uzavřený. Užitečnost nástroje Zpět, dokázat jej v aplikaci najít. Učit se přirozeně používat techniku kroku zpět při každodenním kreslení. Používání předem nastavených tvarů, naučit se s vybraným tvarem dodatečně manipulovat či jej deformovat. Naučit se rozlišovat, kdy je tvar již vytvořen a kdy je možné jej ještě editovat. Rozeznávat různé tvary ukazatele myši. Skládat pomocí jednoduchých tvarů složitější obrázek. Různé techniky gumování: použití gumy, vylévání bílé barvy, smazání části obrázku, nový čistý obrázek. Vědět, kdy je vhodné použít který způsob gumování. Naučit se otevřít soubor z implicitní složky. Dokázat vybrat soubor podle názvu. Použití nástroje malování k ověření domněnky. Použití nástroje pro označení části obrázku. Dokázat manipulovat a deformovat s vybranou částí obrázku. Pomocí výběru a přesouvání části obrázku dokázat řešit jednoduché problémy. Porozumět pojmu schránka a jejímu fungování. Dokázat do stránky zkopírovat výběr a opakovaně jej ze stránky vložit. Poznat kdy nelze kopírovat a kdy nelze vkládat. Rozumět postupům založeným na kopírování. Pomocí kopírování dokázat vytvářet obrázky. Zapnou režim průhledné barvy, rozumět jejímu významu (pouze pro průhlednou bílou barvu). Dokázat pracovat s výběrem a průhledností při kreslení obrázků a řešení problémových situací. Rozeznat, kdy je potřeba použít průhlednost. Umět uložit svůj obrázek do souboru. Rozumět významu uložení souboru a jeho názvu. Dokázat uložený soubor znovu otevřít. Rozlišovat mezi nástroji Uložit a Uložit jako. Vhodně vybrat část obrázku a následně ji otočit nebo překlopit. Používat tyto nástroje pro řešení úloh. Trénovat prostorovou představivost hledáním vhodného nástroje pro zadaný úkol. V hotovém obrázku dokázat vyhledat části, které jsou kopírované, překlápěné otáčené. Dokázat změnit zoom, rozumět použití lupy pro jemné kreslení.

Artist