1 Co už umíme
(1 Co už umíme)

Učivo a dovednosti:
Umět tahat myší - obsáhnout všechny kouty obrazovky, vyhnout se objektům. Poznávat jednotlivé části počítače. Klikat myší na objekty, používat levé i pravé tlačítko. Uchopit objekty na pracovní ploše, táhnout s nimi a umístit na správné místo. Trénink přesnosti ovládání myši. Dvojklik myší. Trénink rychlosti dvojitého kliknutí bez škubání myši. Aktivace nástroje a kreslení čáry myší. Kreslení táhnutím kreslícího objektu. Technické zvládnutí volby nástroje kreslení čárou a vybarvování, vybírání barvy z palety. Porozumění principu vyplňování uzavřené plochy při vybarvování v bitmapové grafice. Dokreslování obrázků tak, aby barva nevytekla jinam. Použití nástroje Přímka, Obdélník, Ovál. Napojování čár a měnění jejich tloušťky. Umět tahat jezdcem posuvníku a měnit tím situaci na pracovní ploše. Při tvorbě a řešení úloh používat zaškrtávací políčka, tlačítka a posuvníky. Umět najít na klávesnici písmena, číslice a další znaky. Psát velká písmena použitím klávesy Shift a psát písmena dvojitým stisknutím klávesy (Č, Ň, ó).

Online