4 Programujeme
(4 Programujeme)

Učivo a dovednosti:
Naučit se ovládat virtuální postavu pomocí příkazů pro pohyb v aplikaci EasyLogo. Sestavit z příkazů program a následně jej upravovat. Sestavit algoritmus řešení jednoduché úlohy. Rozumět číselnému parametru. Vhodně použít cyklus. Rozumět tomu, že opakování usnadní práci, protože zkrátí čtení i psaní programu. Vidět rozdíl v programu, jestliže příkaz je nebo není umístěn v těle cyklu. Řešit problémy vytvořením programu, trénovat algoritmické myšlení. Pochopit, že program nesouvisí pouze s počítačem, že programy a pracovní postupy se vyskytují v běžném životě. Srozumitelně formulovat své pokyny jiné osobě.

imagine_logo