8 Učíme se s počítačem
(8 Učíme se s počítačem)

Učivo a dovednosti:
Uplatnění získaných dovedností v rozsáhlejších projektech, v nichž je více prostoru k vlastní tvořivosti. Dokázat si zorganizovat činnost, spolupracovat v týmu, rozhodnout o postupu a výběru vhodného nástroje. Uvědomit si společenské souvislosti počítačů, jejich postavení v životě a práci.

Bill Gates