7 Informace
(7 Informace)

Učivo a dovednosti:
Získat povědomost, že informace existují v různých podobách jako text, obrázek, zvuk a že různá média jsou použita za různým účelem. Získat zkušenost se sběrem informací. Pochopit, že technologie mohou sloužit k nakládání s informacemi a k jejich výměně. Dokázat spustit soubor obsahující multimedia, ovládat přehrávaní hudby nebo videozáznamu. Přehrát hudbu a video na internetu. Umět zastrčit sluchátka do počítače a nastavit hlasitost. Vytvořit seznam a zformátovat jej pomocí odrážek nebo číslování. Uvědomit si souvislost položek seznamu s odstavci. Umět uspořádat položky seznamu. Dokázat posoudit situace, v nichž se používají seznamy. Chápat význam tabulky pro zpřehlednění zápisu a čtení některých dat. Porozumět, jak jsou data v tabulce uspořádána. Dokázat v tabulce hledat údaje. Zvládnout vkládat text do buněk tabulky a editovat jej. Porozumět procesu hromadného zpracování dat. V rámci ankety umět sbírat data a zaznamenat je do tabulky. Tabulku dokázat jednoduše vyhodnotit. Pochopit význam šifrování. Porozumět principu kódování, kdy se znaku přiřazuje dohodnutý kód. Zvládnou zakódovat jednoduchou zprávu a rozluštit jednoduchou šifru.

Computer