6 Internet
(6 Internet)

Učivo a dovednosti:
Umět ovládat prohlížeč. Pochopit, že Internet je spojení mnoha počítačů a že na Internetu se „díváme“ na server, získat základní představu o internetové adrese. Naučit se přecházet na další stránku kliknutím na odkaz. Základní vyhledávaní pomocí zápisu hledaného výrazu. Ze seznamu stránek dokázat nějakou vybrat a prohlédnout si ji. Jednoduše vyhledat, stáhnout a uložit obrázek. Nalezený obrázek zkopírovat do jiné aplikace a dál použít. Ukládat soubory různého typu na vhodná místa v počítači. Umět v průzkumníku otevřít soubor. Dokázat zkopírovat soubor z jedné složky do druhé. Rozumět principu přenášení souborů mezi počítači pomocí kopírování na přenosný disk. (K aktivitám žáci budou potřebovat vlastní USB disk.) Umět vyplnit pole formuláře, zadat jednoduchý požadavek. Dokázat se pohybovat v prostředí internetové mapy, najít na mapě hledaný objekt posouváním a zoomováním. Umět vytvořit e-mailový účet. Rozumět pojmu e-mailová adresa a přezdívka (nick). Zvládnout vyplnit formulář, zvolit si vhodné heslo. Umět odeslat e-mail, rozumět významu adresy a předmětu zprávy. Umět zkontrolovat zprávu před odesláním a dodržovat etické chování při elektronické komunikaci. Umět prohlédnout elektronickou poštovní schránku a přečíst si poštu. Umět rozlišovat autora zprávy. Rozumět bezpečnostním rizikům při čtení zpráv. Umět si uklidit v doručené poště. Vědět, jak se zachovat, pokud obdrží nevyžádanou poštu nebo poplašnou zprávu. Znát některá rizika, která se vyskytují na internetu. Znát několik způsobů komunikace pomocí technologií. Dokázat rozeznat možná rizika nevhodného chováními komunikaci přes internet. Znát možnost využití organizérů a elektronických poznámek v příručních elektronických zařízeních.

Predator