5 Píšeme
(5 Píšeme)

Učivo a dovednosti:
Objevit v aplikaci WordPad podobné nástroje jako v Malování: otvírání souborů, lupu. Přesvědčit se, že některé nástroje fungují podobně i v aplikacích různého typu. Umět nastavit vhodnou velikost náhledu na pracovní plochu. Uvažovat, jak lze psát text do jiných digitálních zařízení. Umět psát všechna česká písmena na klávesnici. Zjistit význam přepínače Shift. Napsat správně své jméno. Pochopit význam textového kurzoru pro psaní a editaci textu. Porozumět rozdílu mezi textovým kurzorem a ukazatelem myši. Umístit kurzor pomocí myši nebo kláves s šipkami. Naučit se základní editaci textu včetně mazání znaků. Pochopit význam znaku pro konec odstavce. Technicky zvládnout označit blok textu myší. Přesouvat označený blok textu v dokumentu a měnit tak pořadí slov nebo slovosled ve větě. Kopírovat označený blok textu a mnohonásobně jej vkládat ze schránky na určené místo. Porozumět principu kopírování textu. Správně používat interpunkční znaménka. Hledat a opravovat základní typografické chyby. Rozumět pojmu formát písma. Formátovat označený blok textu – měnit font, velikost, řez a barvu písma. Zvládnou formátem odlišit nadpis nebo důležité údaje v textu. Nepřehánět formátování. Vložit obrázek do textu na zvláštní řádek nebo na pozici znaku. Změnit velikost obrázku. Kopírovat obrázek z Malování do textu ve WordPadu.

Creative writing