2 Spouštíme aplikace
(2 Spouštíme aplikace)

Učivo a dovednosti:
Umět spouštět a zavírat základní aplikace, rozeznat, která aplikace je spuštěná. Zvládnutí přecházení mezi aplikacemi v hlavním panelu. Porozumění tlačítkům pro ovládání velikosti okna. Dokázat zavřít okno, minimalizovat je a nastavit přes celou obrazovku. Uvědomit si důležitost čtení hlášení v dialogovém okně a rozumět jeho tlačítkům. Dokázat spouštět aplikace a řešit v nich jednoduché úkoly. Najít, kde se nachází nápověda. Porozumět významu nápovědy. Chápat význam místní nabídky a vyvolat ji pravým tlačítkem myši. Základní přehled o bezpečnostních a zdravotních rizicích. Uvědomění si zdravotních a bezpečnostních rizik při práci s počítačem. Rozhodnout, které místo je vhodné pro umístění počítače. Vědět, jak správně sedět u počítače a jak nastavit jas.

Trio